Санал хүсэлт хүлээн авах

Санал хүсэлтийн төрөл Нэр Албан тушаал Цахим шуудан Утас

Бодлогын баримт бичиг болон нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэрийн төсөлд санал хүсэлт хүлээн авах

Л.Чагнаадорж

Хууль эрх зүй, хяналт шалгалтын асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн chagnaadorj@namem.gov.mn 264695
Төрийн албан хаагчийн зөрчлийн талаарх мэдээлэл хүлээн авах Ж.Энхчимэг Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн enkhchimeg@namem.gov.mn 264713
Өргөдөл, санал хүсэлт хүлээн авах М.Лхагвасүрэн Бичиг хэрэг, нууц, сургалтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн lkhagvasuren@namem.gov.mn 264152

 

Санал хүсэлт

Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн зөрчлийн талаарх мэдээлэл өгөх
Авлигатай холбоотой гомдол, мэдээлэл өгөх
Бодлогын баримт бичиг болон нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэрийн төсөлд санал хүлээн авах
Санал хүсэлт гаргах
Авлигыг мэдээлэх утас 1800-1969 /энгийн утасны тарифаар/