Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах албан хаагчтай холбоо барих

Х.Мянганбаяр           Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах ажилтан                       утас: 51-264695

 

Санал хүсэлт

Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн зөрчлийн талаарх мэдээлэл өгөх
Авлигатай холбоотой гомдол, мэдээлэл өгөх
Бодлогын баримт бичиг болон нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэрийн төсөлд санал хүлээн авах
Санал хүсэлт гаргах
Авлигыг мэдээлэх утас 1800-1969 /энгийн утасны тарифаар/