Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах албан хаагчтай холбоо барих

Х.Мянганбаяр           Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах ажилтан                       утас: 51-264695

 

Шинэ мэдээ

Санал хүсэлт

Авлигатай холбоотой гомдол, мэдээлэл өгөх
Бодлогын баримт бичиг болон нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэрийн төсөлд санал хүлээн авах