Гадаадад албан томилолтоор ажилласан тухай мэдээлэл