Газрын даргын тушаал

Б/75
Сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай /С.Отгонбаатар/ 2022-07-19
Б/51
Сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай /Г.Сарантуяа/ 2021-10-12
Б/23
Сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай /Ч.Оюунчимэг/ 2021-07-19
Б/39
Сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай /Ч.Оюунчимэг/ 2020-03-13
A/28
Сахилгын шийтгэл оногдуулах тухай /Е.Дандарванчиг/ 2020-02-19
А/162
Зардал гаргах тухай-4 2018-07-27
А/164
Зардал гаргах тухай-3 2018-07-27
А/166
Тушаалын заалтад өөрчлөлт оруулах тухай 2018-07-27
А/51
Сургалтын зардал гаргах тухай 2018-04-02
А/49
Зардал гаргах тухай-2 2018-03-29
А/47
Зардал батлах тухай-2 2018-03-29
А/46
Гадаадад сургалт, хуралд оролцуулах тухай-10 2018-03-28
А/45
Гадаадад сургалт, хуралд оролцуулах тухай-11 2018-03-28
А/43
Сургалт зохион байгуулах тухай-12 2018-03-26
А/42
Томилолтоор ажиллах тухай-1 2018-03-26
А/39
Шагналын дагалдах мөнгийг олгох тухай 2018-03-26
А/38
Шагнах тухай 2018-03-26
А/35
Гэрээ шууд байгуулах тухай 2018-03-16
А/34
Шагнах тухай 2018-03-16
А/33
Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг батлах тухай 2018-03-15
 «  1234567