Газрын даргын тушаал

Б/39 Сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай 2020-03-13
A/28.pdf
Сахилгын шийтгэл оногдуулах тухай 2020-02-19
А/166
Тушаалын заалтад өөрчлөлт оруулах тухай 2018-07-27
А/164
Зардал гаргах тухай-3 2018-07-27
А/162
Зардал гаргах тухай-4 2018-07-27
А/51
Сургалтын зардал гаргах тухай 2018-04-02
А/47
Зардал батлах тухай-2 2018-03-29
А/49
Зардал гаргах тухай-2 2018-03-29
А/45
Гадаадад сургалт, хуралд оролцуулах тухай-11 2018-03-28
А/46
Гадаадад сургалт, хуралд оролцуулах тухай-10 2018-03-28
А/38
Шагнах тухай 2018-03-26
А/39
Шагналын дагалдах мөнгийг олгох тухай 2018-03-26
А/42
Томилолтоор ажиллах тухай-1 2018-03-26
А/43
Сургалт зохион байгуулах тухай-12 2018-03-26
А/34
Шагнах тухай 2018-03-16
А/35
Гэрээ шууд байгуулах тухай 2018-03-16
А/33
Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг батлах тухай 2018-03-15
А/32
Гэрээ шууд байгуулах тухай 2018-03-13
А/31
Дэлхийн ус цаг уурын өдрийг тохиолдуулан сургалт, семнар зохион байгуулах тухай 2018-03-12
А/29
2017 оны А/189 дүгээр тушаалыг хүчингүй болсонд тооцох тухай 2018-03-07
 «  123456