ЦУВРАЛ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ҮРГЭЛЖИЛЖ БАЙНА

2023 оны 09 сарын 20
Ус цаг уур, орчны шинжилгээний салбарын Улсын зөвлөгөөнийг угтсан цуврал хэлэлцүүлэг 9-р сарын 19-нд "Судалгаа шинжилгээ, зайнаас тандан судлал", 9-р сарын 20-нд "Хөдөө аж ахуйн цаг уур" сэдвээр зохион байгуулагдлаа.
Хэлэлцүүлэг танхим, цахим хосолсон хэлбээр болж байгаа бөгөөд төвийн харьяа байгууллагын холбогдох мэргэжилтнүүд болон орон нутгийн 22 байгууллага оролцож байна.
 

Шинэ мэдээ

Санал хүсэлт

Авлигатай холбоотой гомдол, мэдээлэл өгөх
Бодлогын баримт бичиг болон нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэрийн төсөлд санал хүлээн авах