ХАВРЫН ИХ ЦЭВЭРЛЭГЭЭНД ОРОЛЦЛОО

Манай хамт олон 05 дугаар сарын 22-нд Богдын голын гүүрнээс Өндөр толгой хүртэл газрын голын ай сав, гуу жалгын хогийг цэвэрлэлээ.

Тухай root

Дахин шалгана уу!

Дөрвөлжин сумын Онц багийн ‘Багануур’ нуурын ус, хөрс, биологийн шинжилгээний дүн

Манай байгууллагын ажлын хэсэг 09 сарын 12-нд Дөрвөлжин сумын Онц багийн ‘Багануур’ нуурын орчимд ажиллаж ...