Цаг агаарын урьдчилсан мэдээлэх салбарын инженерүүдийг чадавхжуулах сургалт болж байна

2021 оны 10 сарын 20

Цаг уур, орчны шинжилгээний газраас урьдчилан мэдээлэх салбарт шинээр ажиллах инженерүүдэд Цаг агаарын урьдчилсан мэдээ гаргах чадамж эзэмшүүлэх сургалтыг 2021 оны 9 дүгээр сарын 6-30-ны хооронд  цахимаар зохион байгуулсан бөгөөд сургалтад оролцогчдоос мэргэжлийн шалгалт авч, тэнцсэн оролцогчдод “Синоптик инженерээр ажиллах эрхийн үнэмлэх” олгосон юм.

Мөн төв, орон нутгийн Цаг уур, орчны шинжилгээний төвүүдийн синоптик инженерүүдийг чадавхжуулах давтан сургалтыг цахимаар 10 дугаар сарын 18-наас эхлүүлээд байгаа бөгөөд сургалт 10 дугаар сарын 26-ныг дуустал үргэлжилнэ. 

Шинэ мэдээ

Санал хүсэлт

Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн зөрчлийн талаарх мэдээлэл өгөх
Авлигатай холбоотой гомдол, мэдээлэл өгөх
Бодлогын баримт бичиг болон нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэрийн төсөлд санал хүлээн авах
Санал хүсэлт гаргах
Авлигыг мэдээлэх утас 1800-1969 /энгийн утасны тарифаар/