Монгол орны уур амьсгалын шинэчилсэн стандарт нормыг боловсруулан гаргалаа

2021 оны 05 сарын 18

Дэлхийн цаг уурын байгууллагаас 2017 онд гаргасан зөвлөмжийн дагуу Монгол орны уур амьсгалын шинэчилсэн стандарт нормыг (1991-2020 он) 137 өртөө, 181 харуулын үндсэн 4 элементээр боловсруулан гаргалаа. Мөн энэхүү стандарт нормын мэдээг ашиглан Монгол орны сар, жилийн агаарын дундаж температур, нийлбэр хур тунадасны 4-6км-ын өндөр нарийвчлалтай зураглалыг шинэчлэн боловсруулж, цаг уур, орчны хяналт шинжилгээний улсын сүлжээнд нэвтрүүллээ. 

 

Шинэ мэдээ

Санал хүсэлт

Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн зөрчлийн талаарх мэдээлэл өгөх
Авлигатай холбоотой гомдол, мэдээлэл өгөх
Бодлогын баримт бичиг болон нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэрийн төсөлд санал хүлээн авах
Санал хүсэлт гаргах
Авлигыг мэдээлэх утас 1800-1969 /энгийн утасны тарифаар/