Төв аймгийн Мөнгөнморьт, Эрдэнэ сумдын нутагт асч байсан түймрийг цаг агаарт зориудаар нөлөөлж,түймрийн голомтыг бүрэн унтраалаа

2017 оны 06 сарын 20

Түймэр асч байх үеийн байдал

Түймэр асч байх үеийн байдал      Түймэр асч байх үеийн байдал

Экспедиц уул өөд 26 км явган алхаж цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх газартаа хүрсэн

Экспедиц уул өөд 26 км явган алхаж цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх газартаа хүрсэн      Экспедиц уул өөд 26 км явган алхаж цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх газартаа хүрсэн

Цаг агаарт зориудаар нөлөөлсний дараа бороо орж буй байдал

Цаг агаарт зориудаар нөлөөлсний дараа бороо орж буй байдал        Цаг агаарт зориудаар нөлөөлсний дараа бороо орж буй байдал

 

 

Шинэ мэдээ

Санал хүсэлт

Авлигатай холбоотой гомдол, мэдээлэл өгөх
Бодлогын баримт бичиг болон нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэрийн төсөлд санал хүлээн авах