Тухай root

Дахин шалгана уу!

Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 1 сар