61605257_2737848012952964_2474908942212268032_n 62020866_2742792479125184_8911588476663627776_n

 

 

Улаанбаатар хотын УЦУОШТ-ийн 40 гаруй албан хаагчид өнөөдөр ЦУОШГ-т нэгдсэн сургалтад хамрагдлаа. Жил бүр тодорхой чиглэлээр зохион байгууллагддаг уг сургалтад ЦУОШГ, УЦУОСМХ-ийн Хэлтсийн дарга нар болон холбогдох мэргэжилтнүүд оролцож, сургалт мэдээлэл хийсэн нь энэ жилийн онцлог байв.

Сургалтаар тус төвийн албан хаагчид Төрийн албаны тухай хууль, тогтоол, шийдвэр, төрийн хаагчийн ёс зүй, Технологийн дотоод хяналт, баталгаажуулалт, дэлхийн дулаарал, уур амьсгалын өөрчлөлт, Даян дэлхийн уур амьсгалын үйлчилгээ, Автомат станц, бага төхөөрөмж, технокийн шинэчлэл, Ус судлалын өнөөгийн байдал, Зайнаас тандан судлал ба цаг уур, Цаг уурын ажиглалт хэмжлийн технологи, гарч буй алдаа, засах арга зүй, Хөдөө аж ахуйн цаг уурын горимын судалгаа, мэдээлэл үйлчилгээ зэрэг сэдвээр мэдээлэл сонсч, мэдлэг оюунаа цэнэглэлээ.