Улаанбаатар хотын УЦУОШГ-ын 2017 оны жилийн ажлын тайлангийн хурлаас…

Улаанбаатар хотын УЦУОШГ-ын 2017 оны цаг уур, ус судлал, аэрологи, архив мэдээлэл, хэмжлийн багаж, хөдөө аж ахуйн цаг уур, холбоо сүлжээний шинжилгээ, мэдээлэл үйлчилгээний хөтөлбөрт ажлын гүйцэтгэл, захиргаа санхүүгийн тайлангийн хурал амжилттай болов. Энэ онд цаг агаарын мэдээ мэдээгээр үйлчилэх үйлчилгээний хүрээг өргөтгөж ажилласан Багануур цаг уурын өртөө, шинжилгээ, мэдээлэл үйлчилгээний ажлаараа Тэрэлж цаг уурын өртөөд тус тус тэргүүлэв. Улсын сүлжээний хэмжээнд Архив мэдээллийн сан, Холбоо сүлжээд 1 байр, ус судлалын өртөө 2 дугаар байр, шинжилгээ, мэдээлэл  үйлчилгээний хөтөлбөрт ажлын гүйцэтгэлээр 3-р байр , захиргаа санхүү чиглэлээр  9-р байр улсын хэмжээнд 4-р байранд шалгарсан. Ажлын амжилт бүтээл, ололт бүхнээ дүгнэн хэлэлцэв.

28907052_254596355082147_765167919_n