2016 хийгдсэн аудит дүгнэлт

               2015 онд хийгдсэн аудит дүгнэлтAudit000

Audit 001

Audit 002

Audit 003

Audit 004

Audit 005

Audit 006

Audit 008

Доорх линк дээр дарж pdf хэлбэрээр харна уу .

2016 хийгдсэн аудит дүгнэлт

Санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлт 2015

Аудит дүгнэлт