Манай байр нь хэдийгээр 2018 онд баригдаж дууссан ч эхнээсээ гадна цахилгаан хангамжийн ажил зураг дээрээ төлөвлөгдөж тусгагдаагүй учраас тог цахилгаангүй байрандаа орж чадалгүй өдий хүрсэн билээ. Ингээд нийслэл дүүргийн удирдлагуудад хүсэлт гаргаж нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын 23.8сая/төг-өөр цахилгаан хангамжийн ажил хийгдэж байрандаа ийнхүү ороод байна.