Улаанбаатар хотын Ус Цаг Уурын их засварын ажил амжилтай явагдаж дууслаа. Байгууллагын засврын ажлаар Дотор өрөөнүүдийн засаж тохижуулсан, дээврээ дахин шинээр цементлэн хар цаас нам даралтын зуухын галлагааг зогсоон цахилгаан халаалттай болгосон.