Авто машинаа хүлээн авлаа.

БОАЖЯ-наас Ус, цаг уур, орчны шинжилгээний салбарт “Mitsubishi L200” загварын втомашиныг өнөөдөр хүлээлгэн өглөө. Байгаль орчин, аялал...

2019 оны хагас жилийн санхүүгийн өглөг авлагын тайлангууд

avlaga.xlsx-1Download horongo.xlsx-1Download materiel.xlsx-1Download oglog-1Download ST1-1Download