Friday , May 7 2021
Онцлох мэдээ

Сүхбаатар аймгийн Засаг Даргын захирамж 2017-07-25 –ны өдрийн А/05, 2017-2018 оны өвөлжилт, хаваржилтын бэлтгэлийг хөдөө аж ахуйн салбар болон төв суурин газарт хангуулах тухай

albay daalgabar

albay daalgabar1

Тухай sukhbaatar_admin

Дахин шалгана уу!

sb

Сүхбаатар аймгийн Засаг Даргын захирамж 2017-07-05 –ны өдрийн А/354, Ажлын хэсэг байгуулж, түр журам батлах тухай

Аймгийн нутаг дэвсгэр дэх усны сан бүхий газар, усны эх үүсвэрийн онцгой болон энгийн хамгаалалтын ...

Leave a Reply