Tuesday , June 15 2021
Онцлох мэдээ

Синоптик инженерийн орон тоонд 1 инженер ажилд авсан

Мэргэжлийн боловсон хүчин дутагдалтай байгаа синоптик инженерийн орон тоонд МУИС төгссөн төгсөгчдөөс 1 инженерийг тухайн орон тоонд ажилд авсан. 2020 он

Тухай sukhbaatar_admin