Tuesday , May 18 2021
Онцлох мэдээ

УС ЦАГ УУР ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН 2020 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ӨРГӨДЛИЙН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ

Тус төвийн захиргаанд 2020 онд нийт 56 өргөдөл ирсэн байна. Үүнд:

– Эмчилгээнд явах болон хүүхэд асрах, сургуульд явах болон хувийн шалтгаанаар  чөлөө хүссэн өргөдөл 13 буюу нийт өргөдлийн 23.214 хувь

–  Ажилласан хугацааны илүү цагийн мөнгийг олгохыг хүссэн 1 буюу нийт өргөдлийн 1.78 хувь

– Тэтгэврийн тэтгэмж хүссэн 3 буюу нийт өргөдлийн 5.35 хувь

– Ажлаас чөлөөлж өгөхийг хүссэн  3 буюу  нийт өргөдлийн 5.35 хувь

– Ажилд орох хүсэлт 5 буюу нийт өргөдлийн 8.92 хувь

–  Ээлжийн амралт хойшлуулах хүсэлт 1 буюу нийт өргөдлийн 1.78 хувь

– Ээлжийн амралт олгохыг хүссэн өргөдөл 1 буюу нийт өргөдлийн 1.78 хувь

– Ээлжийн амралт наашлуулах хүсэлтэй өргөдөл 2 буюу нийт өргөдлийн 3.57 хувь

–  Сургуульд явахыг хүссэн 1 буюу нийт өргөдлийн 1.78 хувь

– Түлээ нүүрсний дэмжлэг, тусламж хүссэн 3 өргөдөл буюу нийт өргөдлийн 5.35  хувь

– Цалингийн урьдчилгаа олгохыг хүссэн өргөдөл 2 буюу нийт өргөдлийн 3.57 хувь

–  Ээлжийн амралтын хугацаа дууссан тул ажилдаа орхыг хүссэн 1 буюу нийт өргөдлийн 1.78 хувь

– Жирэмсний амралтын хугацаа дууссан тул ажилдаа орхыг хүссэн 1 буюу нийт өргөдлийн 1.78хувь

– Зэргийн шалгалтанд орохыг хүссэн 19 өргөдөл  буюу нийт өргөдлийн 33.92 хувийг эзэлж байна. 56 өргөдлийг  төвийн даргад танилцуулан шийдвэрлэлтэнд хяналт тавин 56 өргөдөлд тухай бүр хариуг өгч шийдвэрлүүлэн ажилласан байна.

Тухай sukhbaatar_admin

Дахин шалгана уу!

sninee

Сүхбаатар аймгийн УЦУОШТөвийн МУ-н Засгийн газрын Төрийн албаны сахилга хариуцлага дэг журмыг чангатгах тухай 2018 оны 8 дугаар сарын 22-ны 258 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө