Friday , July 23 2021
Онцлох мэдээ

Захиргааны хяналт шалгалт

Сүхбаатар аймгийн Дарьганга өртөө, Наран, Онгон харуулд шалган туслах ажил хийлээ

Сүхбаатар аймгийн Дарьганга өртөө, Наран, Онгон харуулд шалган туслах ажлын илтгэх хуудас 2018 оны 05 сарын 18 өдөр Тэмдэглэл Дарьганга өртөөний ажил байдалтай танилцаж, зохион байгуулалт, ажиглалт, хэмжлийн технологийн алдаа зөрчлийг илрүүлэн арилгах, дэвшилттэй сайн зүйл, арга туршлагатай танилцаж шалган туслах ажилыг 2018 оны 05-р сарын 17-ны өдрөөс 05-р сарын ...

Дэлгэрэнгүй