Төрийн жинхэнэ албан хаагчид сахилгын шийтгэл ногдуулах, түүнд гомдол гаргах журам

Төрийн жинхэнэ албан хаагчид сахилгын шийтгэл ногдуулах шинэчлэгдсэн журам

Тухай erdenesuren gantsetseg

Дахин шалгана уу!

2019 оны 01-р сарын тушаал

Байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журмыг шинэчлэн батлах тухай Даргын дэргэдэх зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг батлах тухай Комисс томилох ...

Leave a Reply