УС СУДЛАЛЫН ХОВД ӨРТӨӨНИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн Хурлын 2018 оны 12 дугаар сарын 02‑ны өдрийн 8/11 дүгээр тогтоолоор усны сан бүхий газрын онцгой болон энгийн хамгаалалтын бүсийн хил заагийг тогтоон баталсан. Уг тогтоолын хэрэгжилтийг Дэлхийн байгаль хамгаалах сангийн дэмжлэгтэйгээр, Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газар, Хар нуур‑ Ховд голын сав газрын захиргаа хамтран 2019 оны 03 дугаар сарын 12‑ны өдөр Ховд аймгийн сумдын засаг дарга, байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч, газрын даамлуудад зориулагдсан “Ус амин эрдэнэ” сургалт хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа. Хэлэлцүүлэгт тус төвийн ус судлалын инженер З. Бахатбол  “2015 оны 06-р сарын 29-30 хоорондох Бодончийн хавцлын их үерийн тооцоо сургамж” сэдвээр  оролцов.

Тухай erdenesuren gantsetseg

Дахин шалгана уу!

Мэргэжил сурталчлах өдөрлөг зохион байгууллаа.

УЦУОШТөвөөс мэргэжил сурталчлах ажлын хүрээнд Ховд аймгийн нийт албан байгууллага, аж ахуйн нэгж, ард иргэдэд ...

Leave a Reply