Tuesday , June 15 2021

ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН АЖИГЛАЛТЫН ТАЛБАЙГ ШИНЭЭР СОНГОЖ, ТЭМДЭГ ТАВИВ.

2020.04.20. Луус сумын цаг уурын ХАА-н ажиглалтын талбайг шинээр сонгож тэмдэгт тавьж, талбайн кординат тогтоох, мэрэгч, хортон шавьж, ургамал зүйн ажиглалтаар давтан зааварчлагаа өгч ажиллахаар боллоо.

About Dundgovi Us tsag uur

Check Also

IMG_2886

ОРЧНЫ ЦЭВЭРЛЭГЭЭ

2020-10-7-нд Байгууллагын эргэн тойрны  50 метр газрын хогийг цэвэрлэж, хашаанд хунгарласан элсийг зөөж, модноос унасан ...