Tuesday , June 15 2021

Сул ажлын байрны зар

Ажлын зар

main14867105281

Дундговь аймгийн  Мандалговь цаг уурын өртөөнд мэргэжлийн боловсон хүчин сонгон шалгаруулж ажилд авна. Ажилд орох хүсэлтэй иргэд төрийн албан хаагчийн анкет, өргөдлийн хамт 10 дугаар сарын 16-ны дотор авчирч өгнө үү. УЦУОШ Төвийн захиргаа

Read More »

Ажилтан сонгон шалгаруулж ажилд авна.

main14867105281

Цаг уурын өртөөний техникчийн ажлын байранд мэргэжлийн боловсон хүчин сонгон шалгаруулж ажилд авна. ҮҮНД: 1. Цагаандэлгэр  сумын Цаг уурын шинжилгээний өртөөний техникч –1,  Говь-угтаал сумын цаг уурын техникч-1, Сайнцагаан сумын  Мандалговь цаг уурын шинжилгээний өртөөний техникч-1 тус тус сонгон шалгаруулж авна. 2020 оны 07-р сарын 20-ны дотор УЦУОШ Төвд Өргөдөл, ...

Read More »

Цаг уурын техникч сонгон шалгаруулж авна.

main14867105281

Цаг уурын өртөөний техникчийн ажлын байранд мэргэжлийн боловсон хүчин сонгон шалгаруулж ажилд авна. ҮҮНД: 1. Сайхан-Овоо  сумын Цаг уурын шинжилгээний өртөөний техникч –3, Говь-угтаал сумын  Говь-угтаал цаг уурын шинжилгээний өртөөний техникч-1

Read More »

Цаг уурын техникч сонгон шалгаруулж авна.

main14867105281

Цаг уурын өртөөний техникчийн ажлын байранд мэргэжлийн боловсон хүчин сонгон шалгаруулж ажилд авна. ҮҮНД: 1. Сайхан-Овоо  сумын Цаг уурын шинжилгээний өртөөний техникч –3, Цагаандэлгэр сумын  Цагаандэлгэр цаг уурын шинжилгээний өртөөний техникч-1

Read More »

Ажилтан сонгон шалгаруулж ажилд авна.

main1486710528

Цаг уурын өртөөний техникчийн ажлын байранд мэргэжлийн боловсон хүчин сонгон шалгаруулж ажилд авна. ҮҮНД: 1. Сайхан-Овоо  сумын Цаг уурын шинжилгээний өртөөний техникч –4,  Сайнцагаан сумын  Мандалговь цаг уурын шинжилгээний өртөөний техникч-1

Read More »

Ажилтан сонгон шалгаруулж ажилд авна.

main14867105281

Цаг уурын өртөөний техникчийн ажлын байранд мэргэжлийн боловсон хүчин сонгон шалгаруулж ажилд авна. ҮҮНД: 1. Сайхан-Овоо  сумын Цаг уурын шинжилгээний өртөөний техникч –2,  Говь-угтаал сумын цаг уурын шинжилгээний өртөөний техникч-1, Цагаандэлгэр сумын цаг уурын шинжилгээний өртөөний техникч-1  

Read More »

Хүний нөөц

main1486710528

Цаг уурын өртөөний техникчийн ажлын байранд мэргэжлийн боловсон хүчин сонгон шалгаруулж ажилд авна. ҮҮНД: 1. Сайхан-Овоо  сумын Цаг уурын шинжилгээний өртөөний техникч –2 2. Говь-угтаал сумын цаг уурын шинжилгээний өртөөний техникч-1 3. Цагаандэлгэр сумын цаг уурын шинжилгээний өртөөний техникч-1

Read More »