Monday , May 17 2021

Эрсдэлийн зураг

2016 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдрийн байдлаар гарсан эрсдэлийн зурагDzud_risk_map_20161112 - Copy

About dornogovi.namem.mn

Check Also

Цаг уурын шинжилгээний ажлаараа 2 дугаар байрт орлоо

УЦУОСМХүрээлэнгийн Уур амьсгал нөөцийн судалгааний хэлтэсээс бүх 21 аймгийн УЦУОШТөвүүдийн цаг уурын шинжилгээний ажлыг улирал ...

Leave a Reply