Tuesday , May 18 2021
Онцлох мэдээ

Баян-Өлгий аймгийн цаг уурын ажиглалтын өртөө, харуул

Баян-Өлгий аймгийн УЦУОШГазар цаг уурын ажиглалтын 6 өртөө, 6 харуултай.

Үүнд.

 1. Өлгий өртөө. 1958 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдөр байгуулагдсан. Өргөрөгийн 49058/, уртрагын 89058/ -т оршидог. Далайн түвшинээс дээших өндөр 1720м.
 2. Ногооннуур өртөө. 1963 оны 7 дугаар сарын 26-ний өдөр байгуулагдсан. Өргөрөгийн 49036/, уртрагын 90021/ -т оршидог. Далайн түвшинээс дээших өндөр 1484м.
 3. Ялалт өртөө. Анх 1963 оны 8 дугаар сарын 01-ний өдөр Алтай ХАА-н цаг уурын харуул болон байгуулагдаж 1969 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдрөөс ус, цаг уурын “Ялалт” өртөө болсон. Өргөрөгийн 48017/, уртрагын 89031/ -т оршидог. Далайн түвшинээс дээших өндөр 2150м.
 4. Дэлүүн өртөө. 1969 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдөр ус, цаг уурын Дэлүүн өртөө болон байгуулагдсан. Өргөрөгийн 47057/, уртрагын 90046/ -т оршидог. Далайн түвшинээс дээших өндөр 2162м.
 5. Дөчинжил өртөө. 1976 оны 9 дүгээр сарын 23-ны өдөр Булган сумын ус, цаг уурын Дөчинжил өртөө болон байгуулагдсан. Өргөрөгийн 16055/, уртрагын 91005/ -т оршидог. Далайн түвшинээс дээших өндөр 1948м.
 6. Баяннуур өртөө. 1995 оны 7 дугаар сарын 01-ний өдөр ус, цаг уурын Баяннуур өртөө болон байгуулагдсан. Өргөрөгийн 48047/, уртрагын 91014/ -т оршидог. Далайн түвшинээс дээших өндөр 1334м.
 7. Буянт харуул. Буянт цаг уурын харуул 1969 оны 4 дүгээр сарын 01-ний өдөр байгуулагдсан. Өргөрөгийн 46032/, уртрагын 89048/ -т оршидог. Далайн түвшинээс дээших өндөр 1334м.
 8. Сагсай харуул. 1974 оны 7 дугаар сарын 01-ний өдөр байгуулагдсан. Өргөрөгийн 48050/, уртрагын 89030/ -т оршидог. Далайн түвшинээс дээших өндөр 1750м.
 9. Толбо харуул. 1965 оны 5 дугаар сарын 21-ний өдөр байгуулагдсан. Өргөрөгийн 45025/, уртрагын 90016/ -т оршидог. Далайн түвшинээс дээших өндөр 2120м.
 10. Улаанхус харуул. 1973 оны 7 дугаар сарын 10-ны өдөр байгуулагдсан. Өргөрөгийн 49003/, уртрагын 89003/ -т оршидог. Далайн түвшинээс дээших өндөр 1775м.
 11. Цэнгэл харуул. 1963 оны 7 дугаар сарын 29-ний өдөр байгуулагдсан. Өргөрөгийн 48057/, уртрагын 89010/ -т оршидог. Далайн түвшинээс дээших өндөр 1873м.
 12. Даян харуул. 2008 оны 10 дугаар сарын 09-ний өдөр байгуулагдсан. Өргөрөгийн 48016/, уртрагын 88052/ -т оршидог. Далайн түвшинээс дээших өндөр 2230м.

Тухай root

Leave a Reply