Tuesday , May 18 2021
Онцлох мэдээ

“ Хуулиа дээдэлье ” сарын хүрээнд хийгдэж буй ажил

Баян-Өлгий аймгийн хүрээнд зохион байгуулж буй “ Хуулиа дээдэлье” сарын аяны хүрээнд явагдсан үйл ажиллагаанд  идэвхтэй оролцож, уг ажиллагаанд 5 дугаар сарын 10-нд болсон нээлттэй хаалганы өдөрлөгт  ард иргэд, хөдөлмөрчидэд байгууллагынхаа  үйл ажиллагааны талаар дэлгэрэнгүй танилцуулж сурталчилав.photo_2017-05-11_16-00-34photo_2017-05-11_16-01-11photo_2017-05-11_16-02-12photo_2017-05-11_16-02-27photo_2017-05-11_16-01-16photo_2017-05-11_16-02-20photo_2017-05-11_16-03-37photo_2017-05-11_16-03-22photo_2017-05-11_16-02-54

Тухай root

Дахин шалгана уу!

Байгууллагын эргэн тойронг болон бүх нийтийн цэвэрлэгээнд оролцсон

Мэдээлэл байршуулсан: АМДСангийн салбар

Leave a Reply