Дэлхийн болон Монголын Ус, цаг уурын өдөр-2017.03.23

2017 оны 03 сарын 23
 • IMG_0549
 • IMG_0520
 • IMG_0561
 • IMG_0550
 • IMG_0570
 • IMG_0584
 • IMG_0600
 • IMG_0589
 • IMG_0547
 • IMG_0544
 • IMG_0633
 • IMG_0635
 • IMG_0636
 • IMG_0646
 • Санал хүсэлт

  Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн зөрчлийн талаарх мэдээлэл өгөх
  Авлигатай холбоотой гомдол, мэдээлэл өгөх
  Бодлогын баримт бичиг болон нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэрийн төсөлд санал хүлээн авах
  Санал хүсэлт гаргах
  Авлигыг мэдээлэх утас 1800-1969 /энгийн утасны тарифаар/