Цаг уур орчны шинжилгээний газар анх удаа зудын эрслийн зургийг хийлээ

2016 оны 11 сарын 14