Цацрагийн Онлайн сургалт боллоо

2020 оны 10 сарын 01

Монгол улсын хэмжээнд “Цөмийн технологи-Цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй байдал” сэдэвт сарын аян 2020 оны 09 дүгээр сарын 15-наас 10 дугаар сарын 15-ны өдрүүдэд  зохион байгуулагдаж байна.

Энэ аяны хүрээнд ЦУОШГ-ын Орчны шинжилгээний хэлтэс, МХЕГ-ын Цөмийн болон цацрагийн аюулгүй байдлын хяналтын газартай хамтран цацрагийн хэмжилт хийдэг орон нутгийн техникч нарт “Монгол улсын орчны цацрагийн хяналт шинжилгээний хэрэгжилт”, “Гадаад орчин, хүн амын шарлагын хяналт” сэдвээр 1 өдрийн сургалт зохион байгууллаа.

Сургалтанд 18 аймгийн 25 техникч болон орон нутгийн цацрагийн хяналт хариуцсан байцаагч нар оролцов. 

Шинэ мэдээ

Санал хүсэлт

Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн зөрчлийн талаарх мэдээлэл өгөх
Авлигатай холбоотой гомдол, мэдээлэл өгөх
Бодлогын баримт бичиг болон нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэрийн төсөлд санал хүлээн авах
Санал хүсэлт гаргах
Авлигыг мэдээлэх утас 1800-1969 /энгийн утасны тарифаар/