Ковид-19 Уур амьсгалын өөрчлөлтийг зогсоогоогүй

2020 оны 09 сарын 14

Хүлэмжийн хийн гол агууламж улам бүр нэмэгдэж, дээд түвшинд хүрээд байна.

Дэлхийн хэмжээнд CO2 ялгаруулалт 1990-2019 оны хооронд 62 хувиар өссөн байна.

Хөл хориотой холбоотой ялгарлын бууралт нь дэлхийн дулаарлыг тогтворжуулахгүй.

2016-2020 онууд нь түүхэн дэх хамгийн дулаан 5 жил байсан гэдэг нь тогтоогдоод байна.

Хэт халалт үргэлжилсээр

Бид энэ зууны эцэс гэхэд температурын өсөлтийг 1,5-2,0 градуст байлгах арга замаа олоогүй л байна.

Уур амьсгалын өөрчлөлт уулын оройгоос тэнгисийн ёроолд хүртэл нөлөөлж байна.

Далайн ус илүү дулаан бас хүчиллэг болж байна.

Туйлын мөс хайлснаас үүдэлтэйгээр далай тэнгисийн түвшин нэмэгдсээр байна.

Мөсөн гол, цас хайлж байгаа нь усны хангамжийн асуудалд асар их  аюул заналхийлэл учруулж байна.

Үер, ган гачиг хамгийн их нөлөө үзүүлж байна.

Бүх улс орон, бүх салбарт уур амьсгалын төлөөх алхмыг санал нэгдэн, хойшлуулалгүй хийх хэрэгтэй байна.

Бидэнд КОВИД-19 болон Уур амьсгалын өөрчлөлттэй тэмцэхэд шинжлэх ухаан, эв нэгдэл, шийдэл хэрэгтэй.

Бид илүү сайнаар өгсөх хэрэгтэй.

 

Шинэ мэдээ

Санал хүсэлт

Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн зөрчлийн талаарх мэдээлэл өгөх
Авлигатай холбоотой гомдол, мэдээлэл өгөх
Бодлогын баримт бичиг болон нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэрийн төсөлд санал хүлээн авах
Санал хүсэлт гаргах
Авлигыг мэдээлэх утас 1800-1969 /энгийн утасны тарифаар/