БНСУ-ын Олон улсын хамтын ажиллагааны агентлаг /КОЙКА/-аас Магистрын сургалтад урьж байна

2020 оны 02 сарын 19

Сургалтын талаар доорх линкээр орж танилцана уу. 

Магистрын сургалт

Санал хүсэлт

Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн зөрчлийн талаарх мэдээлэл өгөх
Авлигатай холбоотой гомдол, мэдээлэл өгөх
Бодлогын баримт бичиг болон нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэрийн төсөлд санал хүлээн авах
Санал хүсэлт гаргах
Авлигыг мэдээлэх утас 1800-1969 /энгийн утасны тарифаар/