Зүүн Азийн өвлийн улирлын төлвийн олон улсын хэлэлцүүлэг болж байна

2019 оны 11 сарын 06

 Зүүн Азийн өвлийн улирлын төлвийн олон улсын хэлэлцүүлэгийг Улаанбаатар хотод болж байна. Жил бүр зохион байгуулагддаг уг хэлэлцүүлэг энэ жил Монгол, Хятад, Япон, Солонгос зэрэг орны цаг уурчид, уур амьсгал судлаачид оролцож байна.  Уг хэлэлцүүлэгт өнгөрсөн зуны зүүн Азийн цаг агаар, уур амьсгалын  ямар байсан талаарх тойм болоод 2019-2020 оны өвлийн цаг агаар уур амьсгалд нөлөөлж болох гол хүчин зүйлүүдийн одоогийн байдал, ирэх өвлийн хандлага, эцэст нь улс орон бүр ирэх өвлийн төлвөө танилцуулж бүсийн хэмжээний нэгдсэн төлвөө гаргах юм.

Санал хүсэлт

Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн зөрчлийн талаарх мэдээлэл өгөх
Авлигатай холбоотой гомдол, мэдээлэл өгөх
Бодлогын баримт бичиг болон нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэрийн төсөлд санал хүлээн авах
Санал хүсэлт гаргах
Авлигыг мэдээлэх утас 1800-1969 /энгийн утасны тарифаар/