Ус судлалын ажиглагчийн мэргэжил олгох сургалт боллоо

2019 оны 10 сарын 23

ЦУОШГ, УЦУОСМХ, “Ус цаг уурын хөгжлийг дэмжих төв” ТББ хамтран “Ус судлалын ажиглагчийн мэргэжил олгох”  сургалтыг Улаанбаатар хотод зохион байгууллаа. Ус, цаг уур, орчны шинжилгээний салбарт ажиллаж буй Ус судлалын ажиглагч нарын мэдлэгийг дээшлүүлэх, мэргэшүүлэх зорилго бүхий уг сургалт 2 жил тутамд нэг удаа зохион байгуулагддаг бөгөөд энэ жил 11 аймгийн 16 ус судлалын харуулын ажиглагч нар хамрагджээ.

Суралцагсад 21 хоногийн турш нийт цагийн хичээл судалсан бөгөөд  амжилттай төгсөгчдөд “Мэргэжлийн үнэмлэх” олгосон юм. 

Шинэ мэдээ

Санал хүсэлт

Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн зөрчлийн талаарх мэдээлэл өгөх
Авлигатай холбоотой гомдол, мэдээлэл өгөх
Бодлогын баримт бичиг болон нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэрийн төсөлд санал хүлээн авах
Санал хүсэлт гаргах
Авлигыг мэдээлэх утас 1800-1969 /энгийн утасны тарифаар/