Ус цаг уур, орчны хяналт шинжилгээний салбарын 2020 оны төсвийн төслийн урьдчилсан хэлэлцүүлэг боллоо

2019 оны 05 сарын 10

Ус цаг уур, орчны хяналт шинжилгээний салбарын 2020 оны төсвийн төслийн урьдчилсан хэлэлцүүлэг өнөөдөр ЦУОШГ-ын хурлын танхимд боллоо.

Хэлэлцүүлэгт төсвийн шууд захирагч нар 2020 оны төсөвт тусгах арга хэмжээ тус бүрээр саналаа танилцуулж, хэлэлцэж байна. Уг хэлэлцүүлэгт тус газрын болон харьяа байгууллагуудын дарга, захирал, ахлах нягтлан бодогч нар оролцож байна.

Шинэ мэдээ

Санал хүсэлт

Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн зөрчлийн талаарх мэдээлэл өгөх
Авлигатай холбоотой гомдол, мэдээлэл өгөх
Бодлогын баримт бичиг болон нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэрийн төсөлд санал хүлээн авах
Санал хүсэлт гаргах
Авлигыг мэдээлэх утас 1800-1969 /энгийн утасны тарифаар/