Ус цаг уур, орчны хяналт шинжилгээний салбарын удирдах ажилтны семинар болж байна

2019 оны 01 сарын 21

Өнөөдөр Ус цаг уур, орчны хяналт шинжилгээний салбарын удирдах ажилтны семинар эхэллээ. 

 

Санал хүсэлт

Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн зөрчлийн талаарх мэдээлэл өгөх
Авлигатай холбоотой гомдол, мэдээлэл өгөх
Бодлогын баримт бичиг болон нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэрийн төсөлд санал хүлээн авах
Санал хүсэлт гаргах
Авлигыг мэдээлэх утас 1800-1969 /энгийн утасны тарифаар/