Андора улс ДЦУБ-д гишүүнээр элсэн орлоо

2019 оны 01 сарын 15

Андора улс ДЦУБ-ын 192 дахь гишүүн улс боллоо. Андора улс нь далайд гарцгүй орон бөгөөд газарзүйн байршлын хувьд Франц, Испани хоёр улсын дунд байдаг Пиреннийн уулсад орших жижигхэн улс юм.

Дашрамд сонирхуулахад Монгол улс 1963 онд Дэлхийн цаг уурын байгууллагад гишүүнээр элсэн орж байжээ.

Санал хүсэлт

Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн зөрчлийн талаарх мэдээлэл өгөх
Авлигатай холбоотой гомдол, мэдээлэл өгөх
Бодлогын баримт бичиг болон нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэрийн төсөлд санал хүлээн авах
Санал хүсэлт гаргах
Авлигыг мэдээлэх утас 1800-1969 /энгийн утасны тарифаар/