Байгаль орчин хэмжил зүйн төв лаборатори төв байрны гаднах замаа сэргээн засварлалаа

2018 оны 05 сарын 24

Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын харьяа Байгаль орчин хэмжил зүйн төв лаборатори өөрийн төв байрны орох, гарах гарцанд байрлах 32м урт, 4м өргөнтэй замыг тавьж ашиглалтанд орууллаа.

    

Тус замыг “Авзага мээрэн” ХХК гүйцэтгэн хүлээлгэн өгсөн талаар Байгаль орчин хэмжил зүйн төв лабораториас мэдээллээ.

Санал хүсэлт

Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн зөрчлийн талаарх мэдээлэл өгөх
Авлигатай холбоотой гомдол, мэдээлэл өгөх
Бодлогын баримт бичиг болон нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэрийн төсөлд санал хүлээн авах
Санал хүсэлт гаргах
Авлигыг мэдээлэх утас 1800-1969 /энгийн утасны тарифаар/