Онцгой байдлын ерөнхий газартай хамтран ажиллах гэрээнд гарын үсэг зурлаа

2018 оны 04 сарын 24

             Цаг агаарын аюулт болон гамшигт үзэгдлээс урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах, цагийн байдлыг үнэлэх, хойшлуулшгүй арга хэмжээг цаг алдалгүй хэрэгжүүлэх, цаг агаарт зориудаар нөлөөлж хур тунадас нэмэгдүүлэх үйл ажиллагааг шуурхай, үр дүнтэй зохион байгуулах зорилгоор Онцгой байдлын ерөнхий газар болон Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын хооронд хамтран ажиллах гэрээ байгууллаа.  

Дэлгэрэнгүй

Шинэ мэдээ

Санал хүсэлт

Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн зөрчлийн талаарх мэдээлэл өгөх
Авлигатай холбоотой гомдол, мэдээлэл өгөх
Бодлогын баримт бичиг болон нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэрийн төсөлд санал хүлээн авах
Санал хүсэлт гаргах
Авлигыг мэдээлэх утас 1800-1969 /энгийн утасны тарифаар/