Дэлхийн Усны болон Цаг уурын өдөрт зориулсан эрдэм шинжилгээ онол практикийн хурал

2018 оны 03 сарын 23

Дэлхийн Усны болон Цаг уурын өдөрт зориулсан эрдэм шинжилгээ онол практикийн хурал Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын хурлын зааланд болж байна. Хуралд Ус цаг уур орчны судалгаа мэдээллийн хүрээлэнгийн эрдэмтэд болон ОБЕГ, Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэнгийн төлөөлөл оролцон илтгэл тавьлаа. Мөн УЦУОХ-ийн 2018 оны шилдэг бүтээл, өгүүлэлээр шалгарсан Доктор Г.Баясгалан “Монгол орны өвлийн уур амьсгал, түүнийг урьдчилан мэдээлэх”, Доктор Д.Мөнхзул “Хиймэл дагуулын мэдээнд суурилсан гангийн индекс” сэдэвт илтгэлүүд тавьж хэлэлцүүллээ.

  

  

 

Санал хүсэлт

Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн зөрчлийн талаарх мэдээлэл өгөх
Авлигатай холбоотой гомдол, мэдээлэл өгөх
Бодлогын баримт бичиг болон нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэрийн төсөлд санал хүлээн авах
Санал хүсэлт гаргах
Авлигыг мэдээлэх утас 1800-1969 /энгийн утасны тарифаар/