Байгаль орчин, аялал жуулчлалын салбарын “Нээлттэй өдөрлөг” орон даяар

2018 оны 03 сарын 15

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын салбарын “Нээлттэй өдөрлөг” 2018.03.14-21 ны өдрүүдэд нийслэл хотод  Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын хурлын танхимд  зохион байгуулагдаж байна.

Уг өдөрлөгт БОАЖЯ-ны харьяа газар, агентлаг, төсөл хөтөлбөрүүд чиг үүргийнхээ дагуу хийж хэрэгжүүлж буй ажил, үйл ажиллагааныхаа талаар иргэдэд шуурхай мэдээлэл өгөхөөс гадна хөндлөнгийн судалгааны байгууллага нээлттэй өдөрлөгт хүрэлцэн ирсэн иргэдийн санал, гомдлыг бүртгэлжүүлж, цаашдын үйл ажиллагаагаа хэрхэн сайжруулах талаар зөвлөмжүүд хүргүүлж байгаа юм.

Санал хүсэлт

Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн зөрчлийн талаарх мэдээлэл өгөх
Авлигатай холбоотой гомдол, мэдээлэл өгөх
Бодлогын баримт бичиг болон нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэрийн төсөлд санал хүлээн авах
Санал хүсэлт гаргах
Авлигыг мэдээлэх утас 1800-1969 /энгийн утасны тарифаар/