Өмнөговь аймгийн Цогт-Овоо сумын Цаг уурын өртөө шинэ байртай боллоо

2018 оны 01 сарын 09

Өмнөговь аймгийн Цогт-Овоо сумын Цаг уурын өртөө нь Орон нутгийн “Хөгжлийн сан”-ийн хөрөнгө оруулалтаар 9*7 хэмжээтэй канад технологиор баригдсан шинэ байртай болж энэ оны 01-р сарын 06-ний өдөр ашиглалтанд хүлээн авах нээлтийн үйл ажиллагаа боллоо. Тус өртөө нь 1962 онд байгуулагдсан ба 2011 онд ажил үйлсээрээ шалгарч “Улсын тэргүүний өртөө” болж байсан юм.

Санал хүсэлт

Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн зөрчлийн талаарх мэдээлэл өгөх
Авлигатай холбоотой гомдол, мэдээлэл өгөх
Бодлогын баримт бичиг болон нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэрийн төсөлд санал хүлээн авах
Санал хүсэлт гаргах
Авлигыг мэдээлэх утас 1800-1969 /энгийн утасны тарифаар/