БНХАУ-ын Цаг уурын албаны мэргэжилтнүүд Өмнөговь аймагт ажиллаж байна

2017 оны 08 сарын 21

Монгол улсын Цаг уур, орчны шинжилгээний газар, БНХАУ-ын Цаг уурын албаны хооронд цаг уурын салбарт шинжлэх ухаан, техникийн талаар хамтран ажиллах асуудлаар хийсэн хамтарсан ажлын хэсгийн XV-р уулзалтын протоколд тусгагдсаны дагуу БНХАУ-ын Цаг уурын албаны мэргэжилтнүүд Өмнөговь аймагт ажиллаж байна.

Эдгээр мэргэжилтнүүд Өмнөговь аймагт суурилуулсан агаар мандлын дээд давхаргын  ажиглалтын станцад устөрөгч ялгаруулах төхөөрөмж суурилуулах, станцын үйл ажиллагааны явцтай танилцаж аэрологийн “L-band” радарын багаж тоног төхөөрөмжүүдийн хэвийн ажиллагааг шалгах, сургалт явуулах юм.

Шинэ мэдээ

Санал хүсэлт

Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн зөрчлийн талаарх мэдээлэл өгөх
Авлигатай холбоотой гомдол, мэдээлэл өгөх
Бодлогын баримт бичиг болон нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэрийн төсөлд санал хүлээн авах
Санал хүсэлт гаргах