БНХАУ-ын Цаг уурын албаны мэргэжилтнүүд Өмнөговь аймагт ажиллаж байна

2017 оны 08 сарын 21

Монгол улсын Цаг уур, орчны шинжилгээний газар, БНХАУ-ын Цаг уурын албаны хооронд цаг уурын салбарт шинжлэх ухаан, техникийн талаар хамтран ажиллах асуудлаар хийсэн хамтарсан ажлын хэсгийн XV-р уулзалтын протоколд тусгагдсаны дагуу БНХАУ-ын Цаг уурын албаны мэргэжилтнүүд Өмнөговь аймагт ажиллаж байна.

Эдгээр мэргэжилтнүүд Өмнөговь аймагт суурилуулсан агаар мандлын дээд давхаргын  ажиглалтын станцад устөрөгч ялгаруулах төхөөрөмж суурилуулах, станцын үйл ажиллагааны явцтай танилцаж аэрологийн “L-band” радарын багаж тоног төхөөрөмжүүдийн хэвийн ажиллагааг шалгах, сургалт явуулах юм.