Санхүү, төлөвлөлт, хамтын ажиллагааны хэлтэс

​Удирдлага, төлөвлөлт, санхүү, хамтын ажиллагааны хэлтсийн үндсэн үүрэг, чиг үүрэг

Удирдлага, төлөвлөлт, санхүү, хамтын ажиллагааны хэлтэс нь үйл ажиллагааны стратегийн 3 дугаар зорилтын хүрээнд цаг уур, орчны шинжилгээний салбарын удирдлагын манлайллыг хангах, салбарыг нэгдсэн удирдлага, зохион байгуулалтаар хангах, үйл ажиллагааны менежментийг боловсронгуй болгох, хүний нөөцийн хэрэгцээг тодорхойлох, чадавхийг бэхжүүлэх, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах, дэлхийн цаг уурын байгууллага, олон улсын байгууллагуудтай харьцах гадаад хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, холбогдох конвенцийн хэрэгжилтийг хангах, салбарын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт тавих, шалгалт зохион байгуулах, цаг уур, орчны шинжилгээний салбарын санхүү, хөрөнгө оруулалтыг төлөвлөж хэрэгжүүлэх, хангамж, аж ахуйн үйл ажиллагааг нэгдсэн удирдлага, зохион байгуулалтаар хангах, төсвийн санхүүжилтыг үр ашигтай зарцуулах, төсвийн санхүүжилтыг үр ашигтай зарцуулах, салбарын харьяа байгууллагуудад санхүүгийн дотоод хяналт шалгалт хийх чиг үүрэг хэрэгжүүлнэ.

Цаг уур, орчны шинжилгээний салбарыг нэгдсэн удирдлага, зохион байгуулалтаар хангах, үйл ажиллагааны менежментийг боловсронгуй болгох, хүний нөөцийн чадавхийг бэхжүүлэх, гадаад хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, салбарын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт тавих, шалгалт зохион байгуулах, цаг уур, орчны шинжилгээний салбарын санхүү, хөрөнгө оруулалтыг төлөвлөж хэрэгжүүлэх, хангамж, аж ахуйн үйл ажиллагааг нэгдсэн удирдлага, зохион байгуулалтаар хангах, төсвийн санхүүжилтыг үр ашигтай зарцуулах

  • 2.5.3.1. Цаг уур, орчны шинжилгээний салбарын удирдлагын манлайллыг хангах
  • 2.5.3.2. Салбарын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт тавих, шалгалт зохион байгуулах, тогтоол шийдвэрийн биелэлтийг хангах,
  • 2.5.3.3. Салбарын хүний нөөцийн хэрэгцээг тодорхойлох, чадавхийг бэхжүүлэх, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах
  • 2.5.3.4. Холбогдох конвенцийн хэрэгжилтийг хангах, Дэлхийн цаг уурын байгууллага, олон улсын байгууллагуудтай харьцах гадаад хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх
  • 2.5.3.5. Цаг уур, орчны шинжилгээний салбарын санхүү, хөрөнгө оруулалтын төсвийн төсөл боловсруулах, хэрэгжүүлэх
  • 2.5.3.6. Нягтлан бодох бүртгэл, аж ахуйн үйл ажиллагааг нэгдсэн удирдлагаар хангаж, төсөвийн санхүүжилтыг үр ашигтай зарцуулах
  • 2.5.3.7. Цаг уур, орчны шинжилгээний салбарын харьяа байгууллагуудад санхүүгийн дотоод хяналт шалгалт хийх
  • 2.5.3.8. Ус цаг уур, орчны хяналт шинжилгээний улсын сүлжээний үйл ажиллагааг тасралтгүй явуулах техник хангалтыг зохион байгуулах

Албан хаагчдын утасны жагсаалт

Д/д Нэр Албан тушаал Өрөө дугаар Өрөөний утас Цахим шуудан
1 Л.Чагнаадорж Хууль, эрх зүй, хяналт шалгалтын асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 310 264695 chagnaadorj@namem.gov.mn
2 Д.Сүхбаатар Тайлан, мэдээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 310 264695 sukhbaatar@namem.gov.mn
3 Х.Мянганбаяр Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах ажилтан 310 264695 myanganbayar@namem.gov.mn
4 Э.Эрдэнэбат Гадаад харилцааны асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 312 326611 erdenebat@namem.gov.mn
5 Б.Эрдэнэмөнх Олон талт хамтын ажиллагааны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 312 264970 erdenemunkh@namem.gov.mn
6 М.Эрдэнэдэлгэр Хоёр талт хамтын ажиллагааны болон төсөл, хөтөлбөрийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 312 264970 erdenedelger@namem.gov.mn
7 М.Лхагвасүрэн Архив, бичиг хэрэг, сургалтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 304 264152 lkhagvasuren@namem.gov.mn
8 Ж.Энхчимэг Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтнийг түр орлон гүйцэтгэгч 306 264913 enkhchimeg@namem.gov.mn
9 Д.Отгонбаяр Ахлах нягтлан бодогч 305 264692 otgonbayar@namem.gov.mn
10 Даваадолгор Тооцооны нягтлан бодогч 305 264692 davaadolgor@namem.gov.mn
11 О.Энхээ Төвлөрсөн хангалтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 305 264692 enkhee@namem.gov.mn
12 О.Оюунцэцэг Касс, эд ахуйн нярав 305 264692 oyuntsetseg@namem.gov.mn
13 С.Сэржмядаг Санхүү, хөрөнгө оруулалт, төсвийн төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн 303 264907 serjmyadag@namem.gov.mn
14 Р.Эрдэнэ-Оргил Өмч, ашиглалт, аж ахуй хариуцсан мэргэжилтэн 303 264907 erdene-orgil@namem.gov.mn