Газрын даргын тушаал

А/07
Гадаадад томилолтоор оролцуулах тухай 2017-01-30
А/08
Нэгтгэн дүгнэх журамыг шинчлэн батлах тухай 2017-01-30
А/06
Салбарын хөдөлмөрийн дотоод журамыг батлах тухай 2017-01-26
B/15
Тусламж олгох тухай 2017-01-25
А/05
Гадаадад сургалт, семнарт оролцуулах тухай 2017-01-17
А/04
Гадаадад сургалтад оролцуулах тухай 2017-01-16
А/02
Албан хаагчидын 2017 оны ээлжийн амралт хуваарь батлах тухай 2017-01-13
А/03
Газрын албан хаагчидын цалин хөлсийг шинчилэн батлах тухай 2017-01-13
А/01
Үнэлгээний хороо болон ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг батлах тухай 2017-01-05
А/129
Аймаг хотын ус цаг уур орчны шинжилгээний газрын бүтэц батлах тухай 2016-11-22
A/81
Ажлаас чөлөөлөх, ажилд томилох, чиг үүрэг, орон тоо, төсөв шилжүүлэх, цалин хөлс тогтоох тухай 2016-11-09
А/71
Журам батлах тухай 2016-11-09
A/150
Төрийн архивын баримт ашиглалтын нийтлэг журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах, төлбөрт үйлчилгээний үнийн тарифийг шинэчлэн батлах тухай 2016-11-09
А/136
Цаг агаарын урьдчилсан мэдээгээр хангах ажлыг эрчимжүүлэх тухай 2016-11-09
А/88
Нислэгийн цаг уурын төвийн бүтэц батлах тухай 2016-09-23
A/89
Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэнгийн дүрэм, зохион байгуулалтын бүтцийг батлах тухай 2016-09-23
123456  »