Мэдээллийн ил тод байдал

Улаанбаатар хотын Ус цаг уур, орчны шинжилгээний төвийн байрны дулаан хангамжийг цахилгаан халаалтад шилжүүлэх, эко ариун цэврийн байгууламж суурилуулах болон барилгын засварын ажил-дахин зарлах