Фото мэдээ

Видео мэдээ

Мэдээллийн ил тод байдал

Бүтээгдэхүүн үйлчилгээ

Тендерийн урилга
Цаг уур, орчны мэдээлэл
Агаарын чанарын мэдээ
Байгаль орчны мэдээллийн сан
Хиймэл дагуулын бүтээгдэхүүн
Гамшгийн мэдээллийн систем
Орчны шинжилгээний нэгдсэн лаборатори
Эрдэм шинжилгээний номын сан
Үйлчилгээний үнэ тариф
Архивын үйлчилгээ

Санал хүсэлт

Санал хүсэлт гаргах
Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн зөрчлийн талаарх мэдээлэл өгөх
Авлигатай холбоотой гомдол, мэдээлэл өгөх