Эрхэм зорилго

zurag

         Аймгийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд Ус, цаг уур, орчны хяналт шинжилгээ, мэдээлэл, үйлчилгээний ажлыг батлагдсан хөтөлбөр, заавар, журмын дагуу гүйцэтгэх, мэдээллээр аж ахуйн нэгж , байгууллага, иргэдийг хангахад оршино.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *