Даргын мэндчилгээ

IMG_1001000000000000000000000000

Таны энэ өдрийн түмэн амгаланг

айлтган мэндчилье!

          Манай хамт олон Ус цаг уур, орчны бүх төрлийн мэдээллээр аймаг, орон нутгийн удирдлага, аж ахуй нэгж байгууллага, иргэдийг хангах, байгаль цаг агаарын болзошгүй аюул гамшиг, орчны ноцтой бохирдлоос урьдчилан сэрэмжлүүлэх ажилд идэвх чармайлт гарган үр дүнтэй ажиллаж байна. Та бүхэн дараах хавтасуудаас манай байгууллагын үйл ажиллагаатай танилцана уу.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>