Цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх үйл ажиллагаа, урьдчилан мэдээлэх хэсгийн ажлын нөхцөлийг сайжрууллаа

Цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх үйл ажиллагаа, урьдчилан мэдээлэх хэсгийн ажлын нөхцөлийг сайжруулах зорилгоор техник хэрэгслийг  шинэчлэн  55 инчийн 3 дэлгэц ,CORE i5 NOTEBOOK –р хангасан .  Нийт 5.7 сая  хөрөнгө оруулалт хийгдсэн .

Тухай root

Дахин шалгана уу!

Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 6 сар